Fokken

Beste toekomstige puppy-eigenaars,


Naar aanleiding van de wekelijkse telefoontjes en mails die ons bestuur krijgen met de vraag waar men
moet op letten bij het kiezen van een puppy en bij welke fokker, heb ik een klein overzicht gemaakt, zowel
naar aanleiding van eigen ervaringen, opzoekwerk en verhalen van andere fokkers en puppy kopers.
Als je kiest voor een stamboomhond uit een goed nest, kies je voor dierenwelzijn.

 

EEN GOEDE FOKKER IS GOUD WAARD


Wanneer je de beslissing genomen hebt om een puppy in huis te nemen dan wil je deze natuurlijk bij een
BETROUWBARE FOKKER kopen i.p.v. een broodfokker. Een hond opnemen in je familie is een doordachte
beslissing. Weet goed dat je een verantwoordelijkheid hebt voor je dier en dit voor ongeveer 12 jaar. Er
komt meer bij kijken dan alleen maar eten en drinken geven. Je zal tijd moeten vrijmaken voor hem,
wandelingen maken, oplettend zijn indien er medische problemen zouden opduiken, kort samengevat hem
beschouwen als een nieuw gezinslid en hem de nodige liefde ook geven.
Wanneer je beslissing dan gevallen is, wil je waarschijnlijk je puppy aanschaffen bij een BETROUWBARE
LIEFDEVOLLE FOKKER, die je met raad en daad zal bijstaan, i.p.v. bij een broodfokker. Hoewel je op internet
reeds vele aanwijzingen kan vinden waar je op moet letten bij de selectie van een betrouwbare fokker,
vind ik het nodig (ook uit eigen ervaringen) enkele tips hierover neer te schrijven.

Mijn advies is om een puppy te zoeken via een rasvereniging.
Deze puppy’s hebben niet alleen een stamboom, fokkers die aangesloten zijn bij een rasvereniging moeten
zich aan een aantal regels houden die je kan vinden in onze ETHISCHE CODE op www.ridgebackclub.be.
Fokkers die aangesloten zijn bij de BRRC hebben oog voor de medische achtergrond van de Rhodesian
Ridgeback. Zo zullen beide ouderdieren medische testen ondergaan die nodig zijn voor ons specifiek ras.
Het is van het grootste belang dat fokkers de nodige medische testen laten doen, dit om erfelijke
aandoeningen zoveel mogelijk te vermijden. Deze medische testen van beide ouderdieren zijn een
momentopname, wat betekent dat op een later moment alsnog sommige erfelijke aandoeningen tot uiting
kunnen komen. DNA testen worden gebruikt om te bepalen of er sprake is van een genetische afwijking bij
de RR. Een RR kan VRIJ/DRAGER/LIJDER zijn van een genetische afwijking. Uiteraard kan er niet voor iedere
mogelijke aandoening getest worden. En ook is niet iedere aandoening is genetisch bepaald.
Elke aangesloten fokker kan de resultaten van deze testen altijd voorleggen.


Doordat onze fokkers van tevoren laten testen, kunnen zij een weloverwogen keuze maken voor een
geschikte fokcombinatie. Dit houdt vaak in dat grote afstanden afgelegd worden om de juiste reu te
matchen met het teefje.


Fokkers die aangesloten zijn bij de BRRC tonen hun honden ook regelmatig op hondententoonstellingen.
Hier wordt nagegaan of de bouw en de uiterlijke kenmerken van de hond voldoende aan de rasstandaard
beantwoordt. Ook hier zijn er minimumvereisten voor fokkers aangesloten bij de BRRC. Deze
showresultaten zullen onze fokkers je graag voorleggen.


MAAR DE BETROUWBARE FOKKER HEEFT AANDACHT VOOR MEER DAN STAMBOOM, MEDISCHE – EN
SCHOONHEIDSASPECTEN VAN DE HOND.


Een goede fokker fokt met 1 ras en niet met meerdere. Uit ondervinding weet ik dat een nestje fokken
enorm veel energie vergt. De meeste fokkers slapen de eerste 4 weken bij hun kroost, hebben veel was en
verschoningswerk. Puppy’s moeten elke dag gewogen worden, nagels moeten worden geknipt, en ze
moeten meermaals ontwormd worden. Vanaf de derde week beginnen ze vers vlees of korrels te eten op
zeker vier momenten per dag. Bij onze puppy’s was de eerste 6 weken 24u op 24u altijd iemand aanwezig.
Dus de fokkers gebruiken, indien ze werkzaam zijn, meestal hun volledig jaarlijks verlof om bij hun puppy’s
te zijn. Fokkers die meerdere nesten per jaar hebben, kunnen dit meestal niet opbrengen. Anderzijds zijn
er fokkers die al jaren fokken, met bakken ervaring die je met raad en daad kunnen bijstaan.


Een goede fokker heeft meestal al een lijstje met toekomstige puppyeigenaars alvorens hun teefje gedekt
is. Het is dan ook niet abnormaal om een jaar of langer te moeten wachten op een puppy. De fokker zal
jullie op voorhand even laten langskomen, zodoende jullie elkaars vragen kunnen beantwoorden. Deze
kennismaking is van cruciaal belang voor de fokker. Een goede fokker is zeer kritisch naar waar zijn
toekomstige puppy gaat wonen. Ze willen immers zeker zijn dat hun puppy’s waar ze minstens acht weken
dag en nacht voor gezorgd hebben bij de juiste baasjes komen. Wees dus niet verbaasd als een fokker
evenveel vragen aan jou stelt als jij aan hem. Een goede fokker is niet bang mensen waarvan hij vreest dat
zijn puppy geen goede thuis zal krijgen te weigeren. Vaak is dit zelfs een intuïtief gevoel.


Een goede fokker is eerlijk en schetst ook de eventuele nadelen of minder aantrekkelijke eigenschappen en
de aandoeningen die kunnen voorkomen bij onze Rhodesian Ridgebacks.


De begeleiding van de moederhond gedurende ongeveer 63 dagen is intensief voor de fokker.
Bij een goede fokker worden de puppy’s in huis geboren kort middenin het familiale leven van de fokker.
Ze worden geboren in een rustige, schone en ruime nestomgeving in een werpkist. Puppy’s moeten
opgroeien met normale huiselijke geluiden zoals TV, stofzuiger, radio, enz… Puppy’s die in een schuur,
tuinhuis of prikkelarme omgeving opgroeien en bijgevolg socialisatie moeten missen nemen een slechte
start. De zorg die de puppy’s krijgen gedurende al deze weken bepaalt in grote mate mee hun
ontwikkeling.


Wanneer de puppy’s ongeveer 7 weken oud zijn volgt er vanuit onze club altijd een nestinventarisatie. Alle
foutjes of aandoeningen worden genoteerd en bewaard om zo een realistisch beeld te krijgen qua
gezondheid, geslacht en het aantal puppy’s dat per jaar geboren wordt.


Verantwoorde fokkers helpen je ook met de keuze van de puppy. De fokker adviseert de beste match
tussen jou en de puppy afhankelijk van welk temperament best bij jou past. Ze geven vanuit hun
enthousiasme en liefde voor onze Rhodesian Ridgebacks advies en steun aan hun puppy-eigenaars, en dit
levenslang!


Ik hoop jullie hiermee een beetje wegwijs te hebben kunnen maken. Bij alle andere vragen staan ons
bestuur en ik jullie altijd graag te woord.


Anne Grammet
Voorzitter BRRC

nl_BE