Privacy policy

GDPR

 

Het in deze GDPR opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “Belgische Rhodesian Ridgeback Club”, BRRC, verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de BRRC, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de BRRC georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de BRRC verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze GDPR te verwerken. Wij adviseren u om de GDPR goed door te lezen.

 

 • Verantwoordelijken

Verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn: “Belgische Rhodesian Ridgeback Club”, Anne Grammet, Gobbelsrode 149, 3220 Holsbeek, Marc Maes, Kouterlaan 260, 1160 Brussel, Anne Turfkruijer, Brakenberg 55, 2980 Halle-Zoersel, Kim Dewaele, Holleweg 5, 2960 Brecht, emailadres; mail@belgianridgeback.be, website; https://www.ridgebackclub.be.

 

 • Welke gegevens verwerkt BRRC?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de BRRC verwerkt:

 1. a) voor- en achternaam, geslacht.
 2. b) adresgegevens eventueel postadres.
 3. c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.

Verder worden de volgende gegevens door de BRRC verwerkt:

 1. d) naam, geslacht, LOSH nummer, chipnummer, stamboomgegevens van voorouders en nakomelingen van uw Rhodesian Ridgeback(s).
 2. e) uitslagen van uw Rhodesian Ridgeback(s) op shows, nakomelingendagen (NKD), clubmatches (CM), workshops en coursings ter publicatie in ons bulletin en op onze website.
 3. f) resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Rhodesian Ridgeback(s) ter publicatie op onze website en ter opslag in onze databank.
 4. g) foto’s van u en/of uw Rhodesian Ridgeback(s) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons bulletin en op onze website en social media kanalen.

Wij zullen uw informatie met zorg behandelen.

 • Met welk doel verwerkt de BRRC deze persoonsgegevens?

De BRRC verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of  de afhandeling van de van u verkregen informatie;

– uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de BRRC;

– uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere nakomelingendagen, clubmatches, coursings, cursussen, workshops, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;

De BRRC gebruikt uw naam, adresgegevens en e-mailadres om u haar clubblad per post en andere berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de BRRC. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk door een mail te sturen naar mail@belgianridgeback.be.

 

 • Bewaartermijnen

De BRRC verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit de BRRC volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

Uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar de ervaringen met de BRRC en u te informeren over de ontwikkelingen van de BRRC.

 • Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de BRRC passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Indien de BRRC voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de BRRC als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

 • Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De BRRC verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

Vier keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de BRRC aan de drukker van het BRRC Bulletin, die zorg draagt voor het drukken en verzenden van het bulletin aan de leden, adverteerders en relaties van de BRRC;

 • Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

Via mail@belgianridgeback.be kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De BRRC zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens contact opnemen met mail@belgianridgeback.be.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop de BRRC uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met mail@belgianridgeback.be. Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze GDPR.

 • Gegevens van websitebezoek

Op de site gebruiken wij Google Analytics en Google Analytics-cookies om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd). Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van functionele cookies die noodzakelijk zijn de website te kunnen gebruiken en verbeteren.

 • Beveiligde verbinding

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

Deze GDPR is vastgesteld op 20 januari 2022 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.ridgebackclub.be bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de GDPR te bekijken.

nl_BE