Home

Beste fokkers

Naar aanleiding van de recente versoepeling van de Corona-maatregelen willen wij graag ons advies aangaande fokken tijdens de Coronacrisis actualiseren.

Vanaf juni mogen er opnieuw dekkingen plaatsvinden.

Wij appelleren dan ook grotendeels aan het gezond verstand van de fokker, die er alles aan zal doen dat de dekking in veilige omstandigheden kan doorgaan. We benadrukken dat de toekomst erg onzeker blijft en dat we rekening moeten houden met een najaar waarin opnieuw strengere maatregelen zullen gelden.

Wij blijven de situatie en de aanbevelingen van de regering opvolgen en zullen u hierover verder berichten wanneer nodig

Het BRRC bestuur

Over ons

Rhodesian Ridgeback, een hond met formidabele kracht, toewijding en moed.

Een nobele hond met een onafhankelijk karakter die zijn verantwoordelijkheden van
gezelschap, bescherming en familietoewijding ter harte neemt.

Hij vergeet nooit liefde en begrip, noch vergeeft hij licht een ruwe behandeling.

Hij houdt van zijn rol als jager en metgezel van de mens.

ONZE CLUB HEEFT ALS DOEL :

  1. Bijdragen aan de verbetering van het ras, door fokken van gezonde honden te bevorderen.
  2. Hulp en info bieden aan onze fokkers.
  3. Hulp en info bieden aan onze toekomstige puppykopers.
  4. Helpen bij het vinden van een nieuwe adoptiefamilie indien nodig.
  5. Wij willen onze leden op een gezellige manier bij elkaar brengen door middel van
    wandelingen, organiseren van een jonge hondendag, lezingen, clubmatch, enz..
    om zo ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Wij staan open voor nieuwe ideeën, het organiseren van lezingen, artikels voor in ons Clubblad, enz..

Hopelijk tot binnenkort!

Anne Grammet

Website made by: www.KLOWIgraphicdesign.be

nl_BE